WYCENA NIERUCHOMOŚCI POZNAŃ
IZABELLA BURZYŃSKA
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

PROFESJONALIZM, KOMPETENCJE, RZETELNOŚĆ
ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Wycena nieruchomości w Poznaniu – Oferta

Dla kogo?

Obszar

Przedmiot wyceny

Cel wyceny

Rzeczoznawca Majątkowy Izabella Burzyńska
Uprawnienia zawodowe nr 7669 nadane przez Ministra Rozwoju

Szanowni Państwo,
Ukończyłam studia magisterskie z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz uzyskałam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości).

Posiadam kwalifikacje do wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców (wycena mieszkania, domu, nieruchomości komercyjnej do kredytu), potwierdzone świadectwem Związku Banków Polskich. Współpracuję m.in. z bankami: Alior Bank, mBank, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Santander, GETIN Bank, Bank BPH, Credit Agricole i innymi.

Czytaj więcej

Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości

Obligatoryjnie:

 • akt notarialny nabycia lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana),
 • decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli została wydana),
 • inne decyzje (jeżeli zostały wydane dla nieruchomości).

Fakultatywnie:

 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

Obligatoryjnie:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej (mieszkania, biura, lokalu),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, prospekt informacyjny dewelopera, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania - dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

Fakultatywnie:

 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń,
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

Obligatoryjnie:

 • akt notarialny nabycia lokalu lub inny dokument potwierdzający nabycie lokalu,
 • numer księgi wieczystej lokalu (jeżeli została założona),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania - dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

Fakultatywnie:

 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń,
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

Obligatoryjnie:

 • akt notarialny nabycia lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza,
 • decyzje: pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenie budynku do użytkowania,
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt budowlany, opis techniczno-budowlany, rzuty budynku wraz z zestawieniem powierzchni),
 • w przypadku obiektu w budowie – kosztorys prac budowlanych.

Fakultatywnie:

 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

Obligatoryjnie:

 • akt notarialny nabycia lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza,
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt budowlany, opis techniczno-budowlany, rzuty budynku wraz z zestawieniem powierzchni),
 • wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu,
 • wykaz rocznych wydatków operacyjnych nieruchomości: zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wywóz nieczystości, itp.,
 • obowiązujące umowy najmu/ dzierżawy.

Fakultatywnie:

 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI – Cennik

Ile kosztuje wycena mieszkania, domu, nieruchomości komercyjnej do kredytu, działki budowlanej, nieruchomości rolnej, budynku komercyjnego? Rzeczoznawca majątkowy ustala koszt jej sporządzenia oraz termin realizacji indywidualnie z klientem.

Cennik wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:

 • rodzaju nieruchomości i jej części składowych,
 • przedmiotu i zakresu wyceny,
 • stopnia skomplikowania wyceny i pracochłonności,
 • unikalności nieruchomości,
 • lokalizacji nieruchomości,
 • terminu realizacji wyceny,
 • kosztu pozyskania dokumentów.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego nie jest związany i zależny od wartości nieruchomości.

Interesuje Państwa cennik rzeczoznawcy majątkowego w Poznaniu lub okolicach? Potrzebują Państwo wyceny mieszkania, domu, gruntu lub innej nieruchomości? Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego!

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu: prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics). Szczegółowe informacje znajdziesz w „Polityce prywatności”. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywania przez nas plików cookies wybierz przycisk „Rozumiem i akceptuję”. Pamiętaj, że po wyrażeniu zgody na wykorzystanie plików cookies, w każdym momencie możesz zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem i akceptuję